સ્‍થાપના

પ્રજાના શાસનનું પ્રથમ પગથિયું નગરપાલિકા છે. જ્યાં લોકોના ઘણા રોજિંદા પ્રશ્નોનાં નિવેડો આવે છે. વિરમગામ નગરપાલિકાની સ્થાપના સંવત ૧૮૭૧ના થઈ હતી તે વિરમગામની પ્રથમ નગરપાલિકાનું માન મેળવી જાય છે. વિરમગામ રાજયનું વિલીનીકરણ ભારત સંઘમાં થયું તે પછી સાચો વિકાસ સાધ્યો અને સને ૧૯૫૧ના “ધી બોમ્બે મ્યુનિસિપલ બરોઝ એક્ટ” ૧૯૨૫ના લાગુ પાડવામાં આવ્યો ત્યારે આ સંસ્થા વિરમગામ બરો મ્યુનિસિપાલિટી એવું નામકરણ પામી જે આજ પર્યંત ચાલુ છે.