પ્રમુખશ્રીની યાદી

નંબર. નામ સ્થળ / એડ્રેસ
ફીઝાબેન કેઝારભાઇ પટેલ અલીગઢ
મઘુબેન રમેશભાઇ ઠાકોર ભોજવા
આફતાબભાઇ અસગરભાઇ પટેલ અલીગઢ
બીજલભાઇ મગનભાઇ ઠાકોર ભોજવા
ચેહરબેન સુરેશભાઇ મકવાણા ઘાંચાની લાટી,પોસ્ટ ઓફીસ સામે
સમજુબેન પ્રહલાદભાઇ ઠાકોર જુની પોલીસ લાઇન
કાન્તીઇલાલ પોપટભાઇ પટેલ ઝાલાવાડી સોસાયટી
ચેતનભાઇ દિનેશભાઇ રાઠોડ ગાંધીનગર સોસાયટી
દલવાડી જશોદાબેન સતીષભાઇ સથવારાનું નવુ પરૂ
૧૦ સાઘનાબેન રાજુભાઇ સોલંકી મોટી વ્યારસ ફળી
૧૧ ઇશ્વરભાઇ જગાભાઇ વેગડા શંકરમુખીની ચાલી
૧૨ દિલીપસિંહ નાઝભા ધાંધલ સઇફળી
નંબર. નામ સ્થળ / એડ્રેસ
૧૩ પરમાર ઇન્દુાબેન હરીલાલ આખુનવાડા
૧૪ વેપારી નુરનબીબી ઉસ્મા નભાઇ હાજીહુસેનનો ચકલો
૧૫ તાઇ ઇકબાલભાઇ રસુલભાઇ પટેલનો ડેલો રૈયાપુર
૧૬ સૈયદ જીલાનીમીંયા કાસમમીંયા સેતવાડ
૧૭ શેખ આયશાબેગમ મુસ્તાંકઅહેમદ સુથારવાડા
૧૮ શમીમબાનુ અહેમદભાઇ ખેડુઘાંચી અડડાની મસ્જીમદ સામે રૈયાપુર રોડ
૧૯ અબ્દુ૪લસમદ મહેમુદભાઇ ખોખર કાસમપુરા
૨૦ યાસીનભાઇ ઇસ્માલઇલભાઇ મંડલી બાવામીંયાની મસ્જીદદ પાસે
૨૧ ‍‍પ્રિતીબેન હર્ષદભાઇ ઠકકર દેસાઇપોળ
૨૨ સુશીલાબેન કીરીટભાઇ દવે દેસાઇપોળ ગોરફળી
૨૩ નવદીપભાઇ વજુભાઇ ડોડીયા મુખીનો ડેલો ટાવર પાસે
૨૪ વિજયકુમાર નરેશકુમાર સોની પારેખપોળ વાણીયા ફળી
નંબર. નામ સ્થળ / એડ્રેસ
૨૫ તરૂબેન નગીનભાઇ કણઝરીયા દિનદયાલ નગર સોસા. ખોડીયાર મંદીર પાસે
૨૬ રેખાબેન રાજેશકુમાર પંડયા બાવનપાયગા
૨૭ મનોજભાઇ વિષ્ણુસભાઇ પરીખ પરકોટા મોટો વાસ
૨૮ ભરતભાઇ બબાજી ઠાકોર ભોજવીયા ફળી
૨૯ દિપાબેન મિલનકુમાર ઠકકર લક્ષ્મી૪બાગ સોસાયટી
૩૦ ઉર્મિલાબેન વ્રજમોહન ગુપ્તાા ૧૨,રાજહેલ ફલેટ
૩૧ નિલેશભાઇ હેમંતભાઇ ચૌહાણ રામદેવ વાડી સિઘ્ઘમનાથ મહાદેવ પાસે
૩૨ બિમલભાઇ ગોવિંદભાઇ પટેલ ઉમીયા સોસાયટી
૩૩ લાભુબેન નગાભાઇ ભરવાડ મેલડી નગર ભરવાડ વાસ
૩૪ લીલાબેન ચેહરાભાઇ ભરવાડ હાંસલપુર
૩૫ મહેશભાઇ કનુભાઇ ઠાકોર ઠાકોર વાસ હાંસલપુર
૩૬ રણજીતસિંહ ધીરૂભાઇ ડોડીયા ડોડીયાવાસ હાંસલપુર