મીડીયા

નંબર. નામ - સરનામું વર્તમાનપત્રનું નામ અને ઇ - મેલ એડ્રેસ ટેલિફોન - પ્રેસ ટેલિફોન - નિવાસ ટેલિફોન - ફેકસ
દિવ્‍યભાસ્‍કર દૈનિક
ટાઇમ્‍સ ઓફ ઇન્‍ડીયા
ગુજરાત સમાચાર
સંદેશ